31 maj, 2021 Posted By: Kamil Mazelnik In: Blog Comment: 0 Hit: 316

Jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jakie są kary za jazdę na podwójnym gazie? Jaki jest dopuszczalny limit zawartości alkoholu we krwi u kierowcy?

Przepisy dotyczące jazdy po alkoholu są w Polsce niezwykle restrykcyjne, ale niestety nie przekłada się to na zmniejszenie skali problemu. Nadal bardzo duży odsetek kierowców porusza się samochodami na tak zwanym podwójnym gazie. W konsekwencji tracą prawo jazdy, niekiedy idą do więzienia, ale najczęściej powodują wypadki i to nierzadko śmiertelne. Jak na ironię losu, pijani kierowcy częściej przeżywają takie zdarzenia, ale wtedy czeka ich surowa kara, która kończy się odsiadką wyroku w więzieniu. 

Krótkie statystyki 

W 2020 roku z powodu pandemii, która rozszalała się po całym świecie spadła liczba policyjnych kontroli trzeźwości. Wynosiła ona jedynie 6 699 742, czyli o blisko 10 milionów mniej niż w roku 2019. Co ciekawe, liczba ujawnionych pijanych kierowców spadła jedynie o 12 tysięcy (w 2019 roku było ich 110 tysięcy). Szacuje się, że w obecnym 2021 roku liczba kierowców jeżdżących na podwójnym gazie jeszcze się zwiększy. Tylko 1 maja 2021 roku zatrzymano na polskich drogach aż 426 nietrzeźwych kierowców, którzy gdyby nie kontrole policyjne zapewne spowodowaliby wypadki samochodowe. 

Liczba ta jest jednak znacznie wyższa niż w poprzednim roku, gdy w pierwszy dzień maja 2020 roku zatrzymano 282 pijanych kierowców. W zakresie spraw jazdy pod wpływem alkoholu niezmiernie bardzo istotny jest fakt jak najszybszego kontaktu z adwokatem. Jego zadaniem jest opracowanie skutecznej taktyki procesowej i reprezentowanie kierowcy przed wymiarem sprawiedliwości. 

Jaki jest dozwolony limit promili w Polsce?

Jeżeli kierowca został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, to jego czyn może być rozpatrywany jako przestępstwo lub wykroczenie. Wiele zależy od tego, jaką wartość wskazał alkomat policyjny. Stanem po użyciu alkoholu jest sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu, albo obecności powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 w wydychanym powietrzu. 

Wskaźnik promili jest więc kluczowy, jeśli chodzi o sprawy związane z prowadzeniem pojazdu po spożyciu. W praktyce można się również spotkać z sytuacjami granicznymi, w których często granice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyznaczane są przez zakres błędu pomiarowego. 

Osoba, która nie posiada wiedzy z zakresu prawa i postępowania karnego może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że istnieje możliwość kwalifikacji zarzucanego czynu jako wykroczenia. W takich przypadkach bardzo często niezbędna okazuje się pomoc prawnika. Jest to bardzo istotne, ponieważ zmiana kwalifikacji czynu może doprowadzić tylko do grzywny, a nie do zatrzymania uprawnień.

Jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu?

Zatrzymani kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu to często osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z policją, sądem i prokuraturą. Wsparcie adwokata w takich sytuacjach okazuje się więc nieocenione. Co grozi kierowcom za jazdę na podwójnym gazie? Kara w takich przypadkach może być różna:

  • długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów, czyli odebranie prawa jazdy,

  • wysoka grzywna,

  • zamieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Dla aktywnych kierowców, a tym bardziej dla tych, którzy jeżdżą zawodowo, odebranie prawa jazdy jest największym zagrożeniem. Obecnie najczęściej stosowanym środkiem karnym jest 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli jednak czyn mieści się w znamionach wykroczenia, to zazwyczaj jest to zawieszenie prawa jazdy na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. 

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatrzymanie uprawnień to często najdotkliwsza z kar, która jak się okazuje nie zawsze jest skuteczna. Nie dość, że część osób w tym okresie jeździ samochodem, to niektórzy na dodatek po odbyciu kary są łapani po raz kolejny na tym samym, czyli jeździe pod wpływem. Za co może więc zostać zatrzymane prawo jazdy kierowcy? Poniżej przedstawiamy krótką listę:

  • kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,

  • kierowca jest pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu,

  • wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu: prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową, kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,

  • kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy?

Wielu kierowców zaraz po ogłoszeniu wyroku kary zastanawia się, w jaki sposób może odzyskać prawo jazdy. W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję dalej orzeka prokurator. Procedura odzyskania prawa jazdy może polegać przede wszystkim na zaskarżeniu decyzji do sądu. Termin takiego zaskarżenia wynosi maksymalnie 7 dni od momentu doręczenia postanowienia. W innym przypadku możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego, ale wtedy prawo jazdy zostaje zatrzymane na okres jednego roku. Pozostaje więc tylko jeszcze jedna droga - cierpliwe czekanie na skończenie się okresu kary.


Warto jednak wcale nie wyruszać w trasę, gdy się wie, że może być pod wpływem alkoholu. Dla osób, które nie mają pewności polecamy alkomaty osobiste, dzięki którym można uniknąć kary i tym samym oszczędzić sobie kłopotów oraz kosztów. Wysokiej jakości alkomaty osobiste dostępne są na stronie naszego sklepu https://alkomaty-sklep.eu/3-alkomaty-osobiste.