22 sie, 2023 Posted By: Kamil Mazelnik In: Blog Comment: 0 Hit: 183

Podstawowe różnice między kalibracją, a wzorcowaniem alkomatu.

Alkomat jest urządzeniem, dzięki któremu możemy z łatwością określić stężenie alkoholu we krwi badanej osoby. Poziom alkoholu we krwi, jest istotny chociażby wtedy kiedy nie wiemy, czy nasz stan pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Alkomat jest urządzeniem, dzięki któremu możemy z łatwością określić stężenie alkoholu we krwi badanej osoby. Poziom alkoholu we krwi, jest istotny chociażby wtedy kiedy nie wiemy, czy nasz stan pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Aby mieć pewność, iż wynik, który wskazuje dany model alkomatu, jest prawidłowy, urządzenie co jakiś czas powinno być poddawane kalibracji i wzorcowaniu. Poniżej przedstawimy podstawowe różnice pomiędzy kalibracją a wzorcowaniem alkomatu oraz dowiemy się dlaczego te dwie czynności są tak ważne do uzyskiwania wiarygodnych wyników pomiarów.

Kalibracja a wzorcowanie alkomatu.

Kalibracja i wzorcowanie alkomatu to określenia, które bardzo często używane są zamiennie, są to czynności, które w rzeczywistości różnią się od siebie. Jakie są różnice między pojęciami kalibracja a wzorcowanie alkomatu? Kalibracja alkomatu to proces, w którym dostosowuje się wskazania urządzenia do określonych standardów technicznych, mianowicie reguluje się czułość urządzenia do odpowiedniego poziomu. Podczas kalibrowania urządzenia porównuje się wyniki pomiarów alkomatu w stosunku do wyników pomiarów wzorcowego urządzenia referencyjnego.

Kalibracja ma na celu, upewnienie użytkownika, iż urządzenie znajdujące się w jego posiadaniu działa w prawidłowy sposób, wskazując wyniki, zgodne z rzeczywistością. 

Wzorcowanie alkomatu to natomiast czynność, która ma na celu dostosowanie przedmiotowego modelu alkomatu do wymagań, stawianych przez prawo. Wzorcowanie przeprowadza się przy zastosowaniu specjalnego wzorca kalibracyjnego o wiadomej zawartości alkoholu. Czynność ta pozwala sprawdzić dokładność pomiaru danego alkomatu. 

Kalibracja a wzorcowanie alkomatu czy obie czynności są istotne?

Widzimy podstawowe różnice pomiędzy kalibracją a wzorcowaniem alkomatu. Czy obie te czynności są istotne, aby posiadane przez nas urządzenie działało prawidłowo?

Istotne jest, zarówno kalibrowanie alkomatu, jak i jego wzorcowanie. Zarówno Kalibracja jak i  wzorcowanie alkomatu powinny być przeprowadzane regularnie, ponieważ tylko wtedy nasze urządzenie działać będzie prawidłowo, a wskazywane pomiary, będą zgodne z rzeczywistością. 

Brak kalibracji czy wzorcowania alkomatu może prowadzić do poważnych konsekwencji. W przypadku nie dostosowania się do zasad kalibrowania alkomatu, urządzenie może pokazywać nieprawidłowe wyniki pomiarów, co prowadzić będzie do błędnych decyzji, co do stanu trzeźwości osoby badanej. W skrajnych przypadkach, taki błąd może doprowadzić do niepotrzebnej kary lub odebrania uprawnień do prowadzenia pojazdami mechanicznymi. Natomiast brak wzorcowania alkomatu może prowadzić do utraty wiarygodności wyników pomiarów alkomatu przed sądem lub organem ścigania.

Dlatego też, nie przeprowadzanie regularnej kalibracji oraz wzorcowania alkomatu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i bezpieczeństwa, zarówno dla użytkownika alkomatu, jak i innych osób.

Kalibracja a wzorcowanie alkomatu - jak często dokonywać?

Różne są wytyczne co do częstotliwości wykonywania kalibracji a wzorcowania alkomatu? Kalibracja alkomatu powinna być przeprowadzana regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta, a wzorcowanie alkomatu zgodnie z wymaganiami prawno-organizacyjnymi obowiązującymi w danym kraju.

To jak często dokonywać kalibracji oraz wzorcowania alkomatu zależne jest także od jego rodzaju, a także od wymagań prawnych w poszczególnych krajach. 

Ogólnie zaleca się dokonywania kalibracji i wzorcowania co najmniej raz do roku lub po przeminięciu określonej liczby testów. 

Warto również wiedzieć, iż alkomaty to sprzęty, które ze względu na działanie różnych czynników, często ulegać mogą uszkodzeniu lub odchyleniu od standardów. Takimi czynnikami mogą być: 

  • częste użytkowanie, 

  • przechowywanie alkomatu w skrajnych warunkach temperaturowych, 

  • wstrząsy mechaniczne. 

Jeżeli coś w pomiarach wzbudza nasze wątpliwości lub wydaje nam się być podejrzane, zawsze warto zwrócić się o pomoc do odpowiednio wykwalifikowanej jednostki kalibrującej lub do specjalistycznego laboratorium wzorcującego i poprosić o przeprowadzenie procesu kalibracji lub wzorcowania, niezależnie od daty ostatniego sprawdzania.