Zgłoszenie kalibracji online

Kalibracja alkomatu - serwis alkomatów

Kalibracja alkomatu jest procesem niezbędnym aby alkomat funkcjonował niezawodnie, wskazywał poprawne i dokładne wyniki. Kalibracja taka powinna być przeprowadzana cyklicznie. Zazwyczaj producenci zalecają, w przypadku alkomatów z sensorami elektrochemicznymi, taką kalibrację co 12 miesięcy lub co 500 pomiarów, oraz sprawdzenie poprawności wskazań po 6 miesiącach użytkowania. Podczas kalibracji alkomatu jest wprowadzany on w stan serwisowy, w którym jest poddawany odpowiednim wzorcom alkoholu w wydychanym powietrzu oraz ustawiany w ten sposób aby wskazywał poprawne wyniki.

Sensor elektrochemiczny znajdujący się w alkomacie podczas użytkowania ulega naturalnemu procesowi zużycia i należy go co jakiś czas ustawiać w ten sposób aby alkomat w niego wyposażony wskazywał poprawne wyniki.

Jakim sprzętem dysponujemy do kalibracji alkomatu?

Nasz serwis do kalibracji alkomatów wykorzystuje amerykańskiej produkcji symulatory wydechu firmy Guth Labs. Firma Guth Laboratories Inc. Oraz ACS Alcosim.

 Są to specjalistyczni producenci tego typu sprzętu. Symulatory wydychanego powietrza potrafią w sposób precyzyjny symulować ludzki wydech z odpowiednio dobraną wartością zawartości alkoholu np. 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 promila oraz z odpowiednią mocą wydechu.

Od czego zależy częstotliwość kalibracji? Jak często muszę kalibrować alkomat?

Częstotliwość kalibracji zależy od kilku podstawowych czynników:
- Rodzaju oraz wielkości sensora, który jest wykorzystywany w alkomacie (Najbardziej trwałe i dokładne są sensory elektrochemiczne)
- Intensywności wykorzystywania alkomatu, tzw. częstotliwości pomiarowej (Im jest większa tym częściej należy kalibrować alkomat)
- Sposobu użytkowania i przechowywania alkomatu (Sensor to bardzo czuły i delikatny czujnik. Z alkomatem należy obchodzić się ostrożnie, nie narażać sensora na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur oraz dużej wilgotności)

Producenci alkomatów zalecają różne przedziały czasowe oraz ilości pomiarów jeśli chodzi o kalibrację, ale generalna zasada jest taka:
- Alkomaty w których wykorzystywane są sensory półprzewodnikowe należy kalibrować co 3-6 miesięcy lub co około 200 pomiarów
- Alkomaty w których wykorzystywane są sensory elektrochemiczne należy kalibrować co 12 miesięcy lub 500 a nawet 1000 pomiarów

Jednak mimo to, alkomat powinien być również sprawdzany co 3-6 miesięcy w autoryzowanym serwisie. W naszym serwisie takie sprawdzenie alkomatu nic nie kosztuje i zajmuje parę minut.

Jakie alkomaty kalibrujemy?

W naszym laboratorium kalibrujemy i naprawiamy 99% alkomatów, które są sprzedawane w Polsce. Nasz serwis jest wyposażony w duży wachlarz części zamiennych do różnego rodzaju alkomatów.

Czy po kalibracji otrzymam jakieś potwierdzenie?

W naszym serwisie po wykonanej usłudze kalibracji klient otrzymuje tzw. Certyfikat Kalibracji na którym udokumentowane są wskazania alkomatu na odpowiednich wzorcach zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.  Tak wygląda świadectwo kalibracji:

Co to jest wzorcowanie alkomatu? Legalizacja alkomatu

Wzorcowanie alkomatu jest to w skrócie sprawdzenie poprawności wskazań alkomatu oraz porównanie go z tzw. wzorcem. Wartość pomiaru jest badana i musi ona znajdować się w odpowiednich "ramach". Odchylenia wartości od wzorca są dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonym zakresie. Podczas legalizacji alkomatu, alkomat poddawany jest różnym stężeniom alkoholu np.: 0.1mg/l, 0.2mg/l, 0.4mg/l itp.

Świadectwo wzorcowania

Po usłudze wzorcowania wystawiane jest Świadectwo Wzorcowania. Dokumentuje ono wyniki badania podczas procesu wzorcowania. Tak jak pisaliśmy wcześniej, aby uzyskać Świadectwo Wzorcowania błąd wyniku pomiaru musi być zawarty w odpowiednim przedziale. Świadectwo Wzorcowania jest ważne 6 miesięcy. Po upływie tego okresu należy powtórzyć proces aby uzyskać ponownie świadectwo wzorcowania. Poniżej przedstawiamy wzór świadectwa wzorcowania:

Gdzie kalibrujemy alkomaty? Serwis Alkomatów Śląsk

Alkomaty-sklep.eu  ul Raciborska 323 , 44-280 Rydułtowy tel. 515 515 012
e-mail: biuro@alkomaty-sklep.eu


Przesyłki należy kierować na powyższy adres, do paczki należy dołączyć dane adresowe do przesyłki zwrotnej oraz numer telefonu. 

Alkomat można skalibrować również na miejscu w serwisie, pod powyższym adresem po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgłoszenie kalibracji online