Wzorcowanie alkomatów

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy alkomatem badanym a tzw. "wzorcem miary". W klasycznej metrologii jest zasada, że przyrząd wzorcowy powinien być dokładniejszy od przyrządu wzorcowanego o trzy rzędy wielkości. Wzorcowanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy pomocy profesjonalnej aparatury pomiarowej. W tłumaczeniu na normalny język jest to porównanie badanego alkomatu z rzeczywistymi wartościami zawartości alkoholu. Po wykonaniu wzorcowania w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium, alkomat otrzymuje tzw. "Świadectwo wzorcowania".  

Świadectwo wzorcowania jest ważne przez 6 miesięcy. Po tym okresie należy ponownie przeprowadzić badanie. Poniżej znajdą Państwo alkomaty, które mają możliwość uzyskania świadectwa wzorcowania. Koszt wzorcowania w zależności od modelu alkomatu, wacha się w granicach 150-200pln.

Co to jest wzorcowanie alkomatu?

Wzorcowaniem alkomatu jest proces kontroli poprawności wskazań alkomatu i porównanie go z tzw. "wzorcem". Sprawdzana jest wartość odchylenia wartości sprawdzanej od wzorca. Wzorcowanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy pomocy profesjonalnej aparatury pomiarowej oraz w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.

NA JAKICH STĘŻENIACH WZORCOWYCH JEST WZORCOWANY ALKOMAT?

Alkomat jest badany na wielu stężeniach alkoholu w zależności od rodzaju alkomatu. Wzorcowanie może być wykonywane na stężeniach: 0.10mg/l, 0.20mg/l, 0.40mg/l, 1.00mg/l, 1.50mg/lCO TO JEST ŚWIADECTWO WZORCOWANIA?

Świadectwo wzorcowania jest to dokument który jest wystawiany po wykonanej usłudze i poświadcza on poprawność wskazał alkomatu. Na świadectwie wzorcowania są wskazane wartości "odchyłek" od wzorca. Błędy muszą być zawarte w odpowiednim przedziale aby uzyskać Świadectwo Wzorcowania Alkomatu.


(poniżej wzór otrzymywanego Świadectwa Wzorcowania)

JAKA JEST WAŻNOŚĆ ŚWIADECTWA WZORCOWANIA ALKOMATU?

Certyfikat Wzorcowania alkomatu jest ważny 6 miesięcy. Po tym terminie musimy odnowić ważność tego dokumentu.DO KOGO KIEROWANA JEST GŁÓWNIE USŁUGA WZOROCWANIA ALKOMATU?

Usługa wzorcowania alkomatu kierowana jest głównie do:

Służb mundurowych: Policji, Wojska itp.
Instytucji Administracji Państwowej
Szpitali, Szkół, Uczelni
Zakładów opieki, izby wytrzeźwień, ośrodków pomocy społecznej
Zakładów karnych 
Dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, transportowych itp.KTO WYKONUJE USŁUGĘ WZORCOWANIA ALKOMATU?

Usługa wzorcowania alkomatu jest wykonywana w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium wzorcującym. 

Certyfikat wystawia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium.
Polskie Centrum Akredytacji


PO PROCESIE WZORCOWANIA ALKOMATU KLIENT OTRZYMUJE:

Wzorcowany Alkomat ………..nazwa alkomatu
Świadectwo Wzorcowania Alkomatu
Certyfikat Kalibracji Alkomatu
Fakturę VAT na wykonaną usługę