Wzorcowanie alkomatów

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy alkomatem badanym a tzw. "wzorcem miary". W klasycznej metrologii jest zasada, że przyrząd wzorcowy powinien być dokładniejszy od przyrządu wzorcowanego o trzy rzędy wielkości. Wzorcowanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy pomocy profesjonalnej aparatury pomiarowej. W tłumaczeniu na normalny język jest to porównanie badanego alkomatu z rzeczywistymi wartościami zawartości alkoholu. Po wykonaniu wzorcowania w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium, alkomat otrzymuje tzw. "Świadectwo wzorcowania".  


Świadectwo wzorcowania jest ważne przez 6 miesięcy. Po tym okresie należy ponownie przeprowadzić badanie. Poniżej znajdą Państwo alkomaty, które mają możliwość uzyskania świadectwa wzorcowania. Koszt wzorcowania w zależności od modelu alkomatu, wacha się w granicach 150-200pln.

Co to jest wzorcowanie alkomatu?

Wzorcowaniem alkomatu jest proces kontroli poprawności wskazań alkomatu i porównanie go z tzw. "wzorcem". Sprawdzana jest wartość odchylenia wartości sprawdzanej od wzorca. Wzorcowanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy pomocy profesjonalnej aparatury pomiarowej oraz w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.

NA JAKICH STĘŻENIACH WZORCOWYCH JEST WZORCOWANY ALKOMAT?

Alkomat jest badany na wielu stężeniach alkoholu w zależności od rodzaju alkomatu. Wzorcowanie może być wykonywane na stężeniach: 0.10mg/l, 0.20mg/l, 0.40mg/l, 1.00mg/l, 1.50mg/l

CO TO JEST ŚWIADECTWO WZORCOWANIA?

Świadectwo wzorcowania jest to dokument który jest wystawiany po wykonanej usłudze i poświadcza on poprawność wskazał alkomatu. Na świadectwie wzorcowania są wskazane wartości "odchyłek" od wzorca. Błędy muszą być zawarte w odpowiednim przedziale aby uzyskać Świadectwo Wzorcowania Alkomatu.

JAKA JEST WAŻNOŚĆ ŚWIADECTWA WZORCOWANIA ALKOMATU?

Certyfikat Wzorcowania alkomatu jest ważny 6 miesięcy. Po tym terminie musimy odnowić ważność tego dokumentu.

DO KOGO KIEROWANA JEST GŁÓWNIE USŁUGA WZOROCWANIA ALKOMATU?

Usługa wzorcowania alkomatu kierowana jest głównie do:

  • Służb mundurowych: Policji, Wojska itp.
  • Instytucji Administracji Państwowej
  • Szpitali, Szkół, Uczelni
  • Zakładów opieki, izby wytrzeźwień, ośrodków pomocy społecznej
  • Zakładów karnych 
  • Dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, transportowych itp.

KTO WYKONUJE USŁUGĘ WZORCOWANIA ALKOMATU?Usługa wzorcowania alkomatu jest wykonywana w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium wzorcującym. 

Certyfikat wystawia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium.
Polskie Centrum Akredytacji

PO PROCESIE WZORCOWANIA ALKOMATU KLIENT OTRZYMUJE:

  • Wzorcowany Alkomat ………..nazwa alkomatu
  • Świadectwo Wzorcowania Alkomatu
  • Certyfikat Kalibracji Alkomatu
  • Fakturę VAT na wykonaną usługę